Introligatornia


Zakres prac jakie wykonujemy w naszej introligatorni:

  • tłoczenie napisów oraz loga firm;
  • oprawa książek, monitorów, prac dyplomowych;
  • łamanie (falcowanie) arkuszy maks. z formatu B2;
  • zszywanie nićmi składek książek;
  • wykonywanie okładek twardych;
  • wykonywanie opraw twardych, miękkich i zeszytowych;
  • krojenie papieru oraz gotowych produktów;
  • uszlachetnianie druku;
  • uzupełniające prace introligatorskie (foliowanie, tłoczenie folią na gorąco, bigowanie, wiercenie otworów, zaokrąglanie brzegów, nacinanie etykiet, itp.).